Sitemap
 

FLØYA

Vagle, Rune (RV)
Pedagogisk leder

Rune er utdannet førskolelærer. Han kom til Solheim høsten 2010.
Hansen Angell, Maria (MH)
Pedagogisk medarbeider
Maria har arbeidet i barnehagen siden høsten 2009
Osmo, Sandra Jeanett (SO)
Fagarbeider
Er utdannet barne og ungdomsarbeider. Ble fast ansatt i barnehagen våren 2017
Phil Henriksen, Britt (BP)
Pedagogisk medarbeider
Britt har vært med oss siden september 2007
Christensen, Lina (LC)
Pedagogisk medarbeider
Lina har arbeidet med barn i 16 år. Hun har erfaring fra både barnehage og skole.
Hun har ansvar for oppfølging av enkeltbarn.
Dybfest, Lise (LD)
Pedagogisk medarbeider
Lise har hatt ansvaret for oppfølging av enkeltbarn. Hun er i dag vikar for Britt.
Solheim Barnehage AS | Org.nr: 979535384 | Meyerbakken 23 og 25, 8300 Svolvær  | Tlf.: 76072285 | post@solheimbarnehage.no