Sitemap
 

TIGERN

Eilertsen, Aurora (AE)
Pedagogisk leder
Aurora er utdannet barnehagelærer. Hun ble ansatt i barnehagen i august 2017.
Iversen, Linda (LI)
Pedagogisk medarbeider
Er utdannet Barnevernspedagog.
Henriksen, Åse (ÅH)
Pedagogisk medarbeider
Åse har vært her i barnehagen i over 10 år.
Dahl, Hanne (H)
Fagarbeider
Hanne er utdannet Barne og Ungdomsarbeider. Hun er vikar for Cicilie Sivertsen som er i fødselspermisjon frem til desember 2017
Solheim Barnehage AS | Org.nr: 979535384 | Meyerbakken 23 og 25, 8300 Svolvær  | Tlf.: 76072285 | post@solheimbarnehage.no