Sitemap
 

Priser

Solheim Barnehage AS har følgende priser (inkl. mat):
  • 100% barnehageplass: 3160,-
  • 50% barnehageplass: 1880,-
  • 2 søsken: 5445,-
 
Betalingen forfaller den 15. i hver måned.
Det gis 30% søskenmoderasjon.
 
 
Solheim Barnehage AS | Org.nr: 979535384 | Meyerbakken 23 og 25, 8300 Svolvær  | Tlf.: 76072285 | post@solheimbarnehage.no