Sitemap
 

FROSKEN

Eilertsen, Aurora (AE)
Pedagogisk leder
Aurora er utdannet barnehagelærer. Hun ble ansatt i barnehagen i august 2017.
Christensen, Camilla (CC)
Barnehagelærer
Camilla har vært ansatt i barnehagen på et barn med spesielle behov. I høst starter hun på barnehagelærerstudiet og skal være barnehagelærer på disp dette barnehageåret.
Iversen, Linda (LI)
Pedagogisk medarbeider
Er utdannet Barnevernspedagog.
Abrahamsen, Tiril (TA)
Pedagogisk medarbeider
tiril er akkurat ferdig med videregående og skal være pedagogisk medarbeider hos oss dette barnehageåret.
Dahl, Hanne (H)
Fagarbeider
Hanne er utdannet Barne og Ungdomsarbeider. Hun skal være vikar for Camilla når hun er på samling og i praksis
Solheim Barnehage AS | Org.nr: 979535384 | Meyerbakken 23 og 25, 8300 Svolvær  | Tlf.: 76072285 | post@solheimbarnehage.no